DB2P – SIGeDIS

 werk  Comments Off on DB2P – SIGeDIS
Jan 062014
 

Ooit, in een tijd lang geleden, was ik zeer actief in de Pensioenwereld. Ik volgde de Leergang Pensioenrecht aan de KULeuven, net op het moment dat een databank voor pensioenen ter sprake kwam. Daar ik jurist ben van opleiding, IT’er van hobby (en toentertijd zelfs van beroep, al werd ik wat later advocaat bij Claeys & Engels), kwam men al snel aan mijn deur kloppen om één en ander mee in de steigers te zetten.

Het draaide anders uit dan ik initieel had verwacht, gedane zaken nemen echter geen keer. Ik volgde zeer actief DB2P & SIGeDIS op en besloot op termijn te publiceren over DB2P. Dat zou mijn specialisatie moeten worden. Uiteindelijk bleek het lot me niet zo goed gezind en ligt de tekst die ik in de loop van drie jaar schreef wat te roesten in mijn schuif.

Vandaar dat ik ‘m nu publiceer. Wat erin staat is waar, maar moet in het historisch kader bekeken worden. De inhoud is volledig tot min of meer einde 2010. Met enige trots en spijt dat ik niet verder ben geraakt dan een lijvig PDF document, zie hier

Gegevensbank “Opbouw aanvullende pensioenen”

[Flitspalen op het kruispunt van juridische en technologische snelwegen.]
[Het Beheer der Loopbanen – De Twee Torens]

 Posted by at 12:04 am

Behind the scenes…

 Uncategorized  Comments Off on Behind the scenes…
Oct 312013
 

I’m writing some posts behind the scenes. Private. Sorry… But I have to.

I have to write them because, as a former lawyer it appeals to my studies.
I have to keep them private as we might have to go to court in a case against the former employer of Tine, ISVAG. ISVAG fired Tine and things haven’t been settled yet. That’s all I can tell about it… for now 🙂

 Posted by at 10:16 am

Patience…

 Uncategorized  Comments Off on Patience…
Jan 162013
 

I guess I’ve been too busy setting up sites 🙂 Still enjoying one.com service but learning quite a few things concerning web sites.

Pinning down customer demands is a though job. Doing multiple sites at once isn’t possible.

Nevertheless… I’m still wondering what to do here. I can scream and shout “hey I’m IThron hire me”. But who’s listening.

It all happens on Facebook nowadays. Yet I like the domain to get mail 🙂

Back to work now… setting up more sites.

 Posted by at 9:04 pm

Moving

 Uncategorized  Comments Off on Moving
Feb 052012
 

Some weeks ago I moved my site to one.com… especially for the lower price. After using their Live Chat support, I realised I should have moved years ago. Anyway. It’s done now.

Alas, it also means I have to move the content of my old site.

Furthermore, I started using wordpress… which is marvellous compared to the tedious setup of a Drupal site. WP for President!

 Posted by at 10:36 pm