DB2P – SIGeDIS

Ooit, in een tijd lang geleden, was ik zeer actief in de Pensioenwereld. Ik volgde de Leergang Pensioenrecht aan de KULeuven, net op het moment dat een databank voor pensioenen ter sprake kwam. Daar ik jurist ben van opleiding, IT’er van hobby (en toentertijd zelfs van beroep, al werd ik wat later advocaat bij Claeys & Engels), kwam men al snel aan mijn deur kloppen om één en ander mee in de steigers te zetten.

Het draaide anders uit dan ik initieel had verwacht, gedane zaken nemen echter geen keer. Ik volgde zeer actief DB2P & SIGeDIS op en besloot op termijn te publiceren over DB2P. Dat zou mijn specialisatie moeten worden. Uiteindelijk bleek het lot me niet zo goed gezind en ligt de tekst die ik in de loop van drie jaar schreef wat te roesten in mijn schuif.

Vandaar dat ik ‘m nu publiceer. Wat erin staat is waar, maar moet in het historisch kader bekeken worden. De inhoud is volledig tot min of meer einde 2010. Met enige trots en spijt dat ik niet verder ben geraakt dan een lijvig PDF document, zie hier

Gegevensbank “Opbouw aanvullende pensioenen”

[Flitspalen op het kruispunt van juridische en technologische snelwegen.]
[Het Beheer der Loopbanen – De Twee Torens]